Selve gjennomføringen og godkjenningsordningen administreres av Energi Norge på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Prøven består av en kvalifiserende del og en avsluttende del. Kvalifiserende prøve må være bestått før avsluttende prøve kan gjennomføres.