Elektroinstallatorproven

Innhold

Selve gjennomføringen og godkjenningsordningen administreres av Energi Norge på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Prøven består av en kvalifiserende del og en avsluttende del. Kvalifiserende prøve må være bestått før avsluttende prøve kan gjennomføres.

De neste prøvene for å bli elektroinnstallatør holdes:

17. mars 2021

20. oktober 2021

Finner du ikke svar på ditt spørsmål? Kontakt oss gjerne: