Ofte stilte spørsmål om prøven

Her kan du finne svar på noen av våre mest vanlige spørsmål.

Når avholdes prøven?

Den avsluttende prøven avholdes to ganger pr år. Det er en prøve om våren og en om høsten.

De neste datoene er som følger:

 • 18. oktober 2023
 • 20. mars 2024
 • 16. oktober 2024

Hvordan søker jeg om å ta Elektroinstallatørprøven?

Du må fylle ut et søknadsskjema og legge ved kopier av fagprøve og / eller vitnemål sammen med dokumentasjon på praktisk utdanning fra arbeidsgiver.

Søknadsskjema kan du laste ned her og sende til

Thor Egil Johansen thor-egil.johansen@fornybarnorge.no eller til Sissel Baastrup sissel.baastrup@fornybarnorge.no

Søknaden kan også sendes i posten til:
Fornybar Norge
Prøveseksjonen
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Hvor mye koster prøven?

Prøvegebyret er pr. i dag kr 17.400,- eks. mva

Hvem kan avlegge prøven?

For å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven skal kandidatene oppfylle følgende to krav:

 • Relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev
 • Minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning

Hvilke hjelpemidler kan jeg ha med meg på eksamen?

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tilltatt under eksamen.

Eksempler

- Egne notater

- Alle gjeldende lover, forskrifter, normer og regler som:

 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven)
 • Forskrift om systematisk helse, miljø, - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk utstyr (fek)
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef)
 • Relevante normer

- Tegne og skrivesaker. Det skal brukes penn, ikke blyant.

- Kalkulator

Tillatelse til å bruke andre hjelpemidler enn nevnt ovenfor krever forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator. Dette må søkes om før hver prøve.

Kan man ta prøven flere ganger dersom man stryker?

Dersom man stryker kan prøven tas på nytt. Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger man kan ta prøven, men man må søke på nytt for hver gang. 

Hvordan melder jeg meg opp til prøven når jeg tidligere er godkjent?

Fyll ut og send inn dette påmeldingsskjemaet dersom du allerede er godkjent / har bestått kvalifiserende prøve.

Last ned påmeldingsskjema her!

Hva har en faglig ansvarlig ansvar for i bedriften?

Rutiner og oppgaver en faglig ansvarlig har direkte ansvar for i virksomheten:

 • Kartlegging av kompetanse i foretaket, samt plan og gjennomføring av nødvendig kompetanseheving
 • Bruk av lærlinger til arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder rutine for utpeking av veileder/mentor
 • Bruk av ufaglærte til arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder rutine for utpeking av veileder/mentor
 • Sikre at foretaket benytter kvalifisert personell til de enkelte arbeidsoppdrag
 • Sikre at de ansatte har tilgang på nødvendig verktøy, verneutstyr og lignende
 • Sørge for at det utarbeides rutine for valg av arbeidsmetode på arbeidsstedet (fse)
 • Sørge for at det utarbeides rutine for utpeking av LFS/AFA
 • Sikker jobbanalyse (SJA) på arbeidsstedet
 • Gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering knyttet til personsikkerhet for hvert oppdrag
Finner du ikke svar på ditt spørsmål? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Thor Egil Johansen
Praktiske opplysninger