Tidligere eksamensoppgaver

Her kan du laste ned eksamensoppgaver fra de siste årene. Disse prøvene gir deg et godt innblikk i hva som forventes av deg på årets eksamen.

 1. Eksamen 18. april 2018

  Denne prøven tok for seg marina, båter, kapasitet i forsyningsnett, definisjoner fse, jording, UPS, rulleport, skjermede kabler, frekvensomformer, utenlandsk arbeidskraft, nettsystemer, varmgang og strømgjennomgang.

 2. Eksamen 17. oktober 2018

  Denne prøven tok for seg faglig ansvarlig, provisoriske installasjoner, kontinuitet, strømgjennomgang, ny nettstasjon, samordning, modulbygg, ferdighus, innleid kompetanse og utenlandsk arbeidskraft.

 3. Eksamen 18. oktober 2017

  Denne prøven tok for seg utendørs belysning, kvalifikasjonskrav, veilys, risikovurdering, jording, sluttkontroll, dokumentasjon, landbruk, sakkyndig betjening, heis, strømgjennomgang, målerskifte, fek avdeling/underenhet, sikkerhetskrav og brudd N-leder.

 4. Eksamen 22. mars 2017

  Denne prøven tok for seg fra IT til TN-nett, havari som følge av jordfeil, jordfeilbryter lading elbil, luftstikkledning, strømgjennomgang, skifte av trafo i nettstasjon, fek og serielysbue.

 5. Eksamen 19. oktober 2016

  Denne prøven tok for seg stikkledning, fse, sluttkontroll, valg av vern, ujevn fasespenning, regelverk for tavler, kvalifikasjonskrav tavlebygger, provisorisk anlegg, jording, samordning hms, basestasjon, strømgjennomgang og elvirksomhetsregisteret.

 6. Eksamen 13. april 2016

  Denne prøven tok for seg ventilasjonsanlegg, kvalifikasjonskrav, dokumentasjon, lys og stikk i heissjakt, valg av transformator, strømgjennomgang, faglig ansvarlig, nettstasjon og fse.

 7. Eksamen 21. oktober 2015

  Denne prøven tok for seg  campingområde, veilysanlegg, ferdighus, lærling, ufaglærte, strømgjennomgang, avvik internkontroll, sakkyndig betjening og skifte av effektbryter.

 8. Eksamen 18. mars 2015

  Denne prøven tok for seg ladestasjoner, kvalifikasjonskrav, brann i elanlegg, sort arbeid, avvik fra dle, avvik internkontroll, fse, jordfeil, strømgjennomgang og fek.

 9. Eksamen 22. oktober 2014

  Denne prøven tok for seg verksted, jording, betjening, sluttkontroll, heis, strømgjennomgang, kompetanse, utenlandsk arbeidskraft og innleie.

 10. Eksamen 26. mars 2014

  Denne prøven tok for seg  byggestrøm, risikovurdering, jording, strømgjennomgang, fse, avviksmelding, elvirksomhetsregisteret og utenlandsk arbeidskraft.