Foto: En storby opplyst om natten

Comstock
Vi administrerer Elektroinstallatørprøven og på dette nettstedet finner du alt du trenger for å bli elektroinstallatør eller faglig ansvarlig for elektriske anlegg fek § 7.

Den neste prøven for å bli elektroinstallatør avholdes 23.03.2022

Siste frist for påmelding er 4. mars.

Den kvalifiserende prøven åpner 12.januar og må være bestått senest 4. mars

Sensuren for Elektroinstallatørprøven har falt

Sensuren for Elektroinstallatørprøven har falt og resultatet bestått/ikke bestått publiseres i vedlagte tabell.

Eksamensresultat høsten 2021.pdf

Vil du bli elektroinstallatør?

Elektroinstallatørprøvens tilbudspakke

Ved avleggelse av Elektroinstallatørprøven er det en del forskrifter og normer som er mer sentrale enn andre. I Energi Norges nettbutikk kan du bestille en pakke med de viktigste publikasjonene du trenger for å gjennomføre prøven.

Faglig ansvarlig for offentlig tilsyn

Her finner du både informasjon, retningslinjer og søknadsskjema til "Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn"

Artikler fra Elsikkerhet

Her har vi samlet alle artiklene om fagutdanning etter at kvalifikasjonsforskriften trådte i kraft som kan ha relevans for Elektroinstallatørprøven.