Foto: Comstock

Prøvegebyret for elektroinstallatørprøven bortfaller

Prøvegebyret for elektroinstallatørprøven bortfaller

Prøven er fremdeles under utvikling. I arbeidet med å digitalisere og gjennomgå rammene for den, er det altså konkludert med at gebyret bortfaller inntil videre.

Prøven vil fra høsten 2024 være fulldigitalisert (se kommende informasjon fra Prøveadministrasjonen i Fornybar Norge).

Når det gjelder prøven 16. oktober 2024, vil det være en begrensning på 200 kandidater. Dette skyldes sensor-kapasiteten.

Gjennomføring Elektroinstallatørprøve

 Hvordan, hvor og når?