Prøvegebyret for elektroinstallatørprøven bortfaller inntil videre

Prøvegebyret for elektroinstallatørprøven bortfaller inntil videre

Prøven er fremdeles under utvikling. I arbeidet med å digitalisere og gjennomgå rammene for den, er det altså konkludert med at gebyret bortfaller inntil videre.

Prøven vil fra høsten 2024 være fulldigitalisert (se kommende informasjon fra Prøveadministrasjonen i Fornybar Norge).

Når det gjelder prøven 16. oktober 2024, vil det være en begrensning på 200 kandidater. Dette skyldes sensor-kapasiteten.

Gjennomføring Elektroinstallatørprøve

 Hvordan, hvor og når?

Slik tar du prøven

De neste prøvene avholdes:

  • 16. oktober 2024
  • 19. mars 2025
  • 15. oktober 2025

Artikler fra Elsikkerhet

Her har vi samlet alle artiklene om fagutdanning etter at kvalifikasjonsforskriften trådte i kraft som kan ha relevans for Elektroinstallatørprøven.

Faglig ansvarlig for offentlig tilsyn

Her finner du både informasjon, retningslinjer og søknadsskjema til "Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn"