Elektroinstallatorproven

Innhold

Må faglig ansvarlig være en person?

Det står ikke noe sted at den faglige ansvarlige i en bedrift skal være én person. Oppgavene og ansvaret kan gjerne være fordelt mellom flere faglige ansvarlige - da tydeliggjort i bedriftens internkontrollsystem. Det viktigste er at alle ansvarsoppgavene blir ivaretatt og fulgt opp.

Det er viktig at den som har det faglige ansvaret er tilgjengelig i bedriftens normale arbeidstid, slik at de ansatte får bistand med nødvendlige opplysninger eller vurderinger/utførelser ute på arbeidsstedet innen rimelig tid.