Gjennomføring - hvordan, hvor og når?

Foto: Notatblokk med skriblerier og en lyspære.

Neste datoer for Elektroinstallatørprøven

 • 16. oktober 2024
 • 19. mars 2025
 • 15. oktober 2025

  Den kvalifiserende prøven åpner 21. august og må være bestått senest 1. oktober.

Slik skal Elektroinstallatørprøven gjennomføres

I henhold til gjeldene retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven er dette en prøve som gjennomføres i to deler, hvorav den første delen er en nettbasert kvalifiserende prøve og den andre delen er en heldags avsluttende prøve.

Den kvalifiserende prøven
Den kvalifiserende prøven er en skriftlig prøve som bygger på de prinsipper som gjelder for prøving etter flervalgsmetoden og er en prøve som gjennomføres elektronisk på nettet. Hjelpemidler er ikke tillatt.

Fornybar Norge, Prøveseksjonen har inngått en avtale med DIDAC AS som teknisk administrerer denne prøven. Prøven kan gjennomføres på de steder som er nevnt her. NB! Antallet prøvesteder er stadig under utvikling. Dersom det ikke skulle være et prøvested i rimelig nærhet anbefales det å ta kontakt med prøveadministrator.

Den kvalifiserende prøven kan normalt tas fra to måneder før den avsluttende prøven og fram til to uker før denne prøven. Informasjon om dette blir gitt i tilbakemeldingen fra Prøveadministrator. 

Kvalifiserende prøve kan gjennomføres her

 

Den avsluttende prøven
Den avsluttende prøven arrangeres to ganger pr. år, normalt i månedsskiftet mars/april (avhengig av når påsken er) og i midten av oktober. Vi har følgende faste prøvesteder dersom det melder seg tilstrekkelig antall kandidater:

 • Oslo
 • Gjøvik
 • Tønsberg
 • Porsgrunn
 • Kristiansand
 • Stavanger
 • Bergen
 • Ålesund
 • Trondheim
 • Fauske
 • Harstad

I tillegg er vi fleksible dersom det skulle oppstå spesielle behov. Det er da viktig å ta kontakt med Prøveadministrator på et tidlig tidspunkt.

Prøven arrangeres over seks klokketimer. Alle hjelpemidler er tillatt bortsett fra elektroniske hjelpemidler som f.eks. PC, nettbrett, mobiltelefon.

Du kan lese mer om prøven i Retningslinjene for Elektroinstallatørprøven.