Retningslinjer: Fagansvarlig for offentlig kontroll retningslinjer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg.