Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av elektroinstallatørprøven

Disse retningslinjene skal legges til grunn for organisering, gjennomføring og vurdering av Elektroinstallatørprøven.

Formål

Elektroinstallatørprøven er en prøve som, ved bestått resultat, bekrefter den tilstrekkelig elsikkerhetskompetanse som Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 7 annet ledd krever for den som skal ha det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg.

Virkeområde

Disse retningslinjene gjelder for det som i fek § 7 annet ledd angis som egen prøve for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg (senere omtalt som Elektroinstallatørprøven).