Elektroinstallatørprøven

Elektroinstallatørprøven er en prøve for de som skal være faglig ansvarlig i elektroforetak som skal bygge og vedlikeholde andres elektriske anlegg.

Prøven er hjemlet i § 7 i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr og administreres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller den direktoratet bemyndiger. Fornybar Norge er bemyndiget til å administrere prøven.

For å kunne avlegge Elektroinstallatørprøven skal kandidatene oppfylle følgende krav:
  • Relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev og
  • Minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning
Elektroinstallatørprøven består av to deler:
  • Kvalifiserende prøve som er en nettbasert prøve og denne må bestås for å kunne gå videre
  • Avsluttende eksamen som er en skriftlig eksamen over seks timer

Den kvalifiserende prøven kan tas en rekke steder, mens avsluttende eksamen arrangeres på nærmere fastsatte steder. Den avsluttende prøven arrangeres normalt to ganger pr år.