Slik er prøven administrert

Lagre og returner Bredde  1280 px Høyde  720 px  Fire mennesker sitter ved et møtebord med PC, nettbrett og papirer. Foto

Etter oppdrag fra DSB har Fornybar Norge ansvar for at Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg gjennomføres i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer.

Prøveseksjonen har ansvar for saksbehandling i forbindelse med Elektroinstallatørprøven, at det utarbeides oppgaver til prøven, arrangere prøver og administrere sensureringen.

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg gir føringer for hvordan prøven skal administreres, gjennomføres og vurderes.

Prøvens administrasjon er lagt til Fornybar Norge hvor Thor Egil Johansen leder arbeidet sammen med Sissel Baastrup.

Styringsgruppen

Styringsgruppen fungerer som et styre for Elektroinstallatørprøven. Gruppen består av representanter fra NELFO, Norsk Industri, Fornybar Norge, Heisleveradørenes Landsforening og DSB.

Prøvegruppen

Prøven utvikles av et eget selvstendig utvalg som er sammensatt av interessepartene.
Gruppen består av representanter for:

  • Det lokale eltilsyn
  • Energientreprenør
  • Nettselskap
  • Opplæringskontor for Elektrofag
  • Industrien
  • Elektroinstallatør
  • Heisindustrien
Prøvenemndene

Prøvenemndene for Elektroinstallatørprøven oppnevnes og administreres av Prøveseksjonen i Fornybar Norge. Hver prøvenemnd skal ha tre medlemmer, hvorav minst ett medlem skal komme fra tilsynsmyndigheten.

Prøveseksjonen oppnevner medlemmer til prøvenemndene etter forslag fra berørte parter. Prøveseksjonen avgjør ved oppnevningen hvem som er leder av hver prøvenemnd.
Prøvenemndenes medlemmer oppnevnes for fire år av gangen. Det er oppnevnt fem prøvenemnder.


Prøvenemnd Øst-Norge
Prøvenemnd Nord-Norge
Prøvenemnd Midt-Norge
Prøvenemnd Vest-Norge
Prøvenemnd Sør-Norge

 

Klagenemnda

Klagenemnda skal ha tre medlemmer. Den skal bestå av en person fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og to personer fra Det lokale el tilsyn eller andre uavhengige organer. 

Klagenemndas medlemmer oppnevnes for fire år av gangen.

Klagenemnda behandler klager vedrørende bedømmelse av Elektroinstallatørprøven, klage over å ikke bli akseptert som kandidat til å framstille seg for Elektroinstallatørprøven og klage på formelle feil som er gjort av Prøveseksjonen eller Prøvenemnda.