Slik er prøven administrert

Lagre og returner Bredde 1280 px Høyde 720 px Fire mennesker sitter ved et møtebord med PC, nettbrett og papirer. Foto

Etter oppdrag fra DSB har Energi Norge ansvar for at Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg gjennomføres i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer.

Prøveseksjonen har ansvar for saksbehandling i forbindelse med Elektroinstallatørprøven, at det utarbeides oppgaver til prøven, arrangere prøver og administrere sensureringen.

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg gir føringer for hvordan prøven skal administreres, gjennomføres og vurderes.

Prøvens administrasjon er lagt til Energi Norge hvor Thor Egil Johansen leder arbeidet sammen med Sissel Baastrup.

Styringsgruppen

Styringsgruppen fungerer som et styre for Elektroinstallatørprøven. Gruppen består av representanter fra NELFO, Norsk Industri, Energi Norge, Heisleveradørenes Landsforening og DSB.

Prøvegruppen

Prøven utvikles av et eget selvstendig utvalg som er sammensatt av interessepartene.
Gruppen består av:

 • Helge M. Andersen, BKK Elsikkerhet (leder)
 • Hans Christian Westbye, Nettpartner AS
 • Tove Hjartnes Fosså, Fusa Kraftlag
 • Onar Nilsen, Opplæringskontoret for Elektrofag – OKEL
 • Bjørn Larsen, ABB
 • Ingemund Mjøen, Furubakken Holding AS
 • Kristoffer Gjelsvik Hansen, TK Elevator AS
Prøvenemndene

Prøvenemndene for Elektroinstallatørprøven oppnevnes og administreres av Prøveseksjonen i Energi Norge. Hver prøvenemnd skal ha tre medlemmer, hvorav minst ett medlem skal komme fra tilsynsmyndigheten.

Prøveseksjonen oppnevner medlemmer til prøvenemndene etter forslag fra berørte parter. Prøveseksjonen avgjør ved oppnevningen hvem som er leder av hver prøvenemnd.
Prøvenemndenes medlemmer oppnevnes for fire år av gangen. Det er oppnevnt fem prøvenemnder.

Prøvenemndenes faste medlemmer:

Prøvenemnd Øst-Norge

NN - leder (DSB)
Else Marie Limmesand Baardvik (Energi Norge)
Martin Bøhler (NELFO)

Prøvenemnd Nord-Norge

Tore K. Varmedal - leder (DSB)
Haakon Andersen (Energi Norge)
Martin Hansen (NELFO)

Prøvenemnd Midt-Norge

Bjørn Myrseth - leder (DSB)
Sivert Syrstad (Energi Norge)
Stein Gunnar Bjørgvik (NELFO)

Prøvenemnd Vest-Norge

Petter Hole - leder (DSB)
Nils Nesheim (Energi Norge)
Vidar Bjørkelund (NELFO)

Prøvenemnd Sør-Norge

Bjørn E. Bråthen - Leder (DSB)
Magne Haaland (Energi Norge)
Kjell Hansen (NELFO)

Klagenemnda

Klagenemnda skal ha tre medlemmer. Den skal bestå av en person fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og to personer fra Det lokale el tilsyn eller andre uavhengige organer. Klagenemnda består for tiden av:

 • Willy Nilsen - leder 
 • Runar Røsbekk (DSB)
 • Tommy Skauen (Infratek Elsikkeret AS)

Klagenemndas medlemmer oppnevnes for fire år av gangen.

Klagenemnda behandler klager vedrørende bedømmelse av Elektroinstallatørprøven, klage over å ikke bli akseptert som kandidat til å framstille seg for Elektroinstallatørprøven og klage på formelle feil som er gjort av Prøveseksjonen eller Prøvenemnda.