Elektroinstallatorproven

Innhold

Hvilke hjelpemidler kan jeg ha med meg på eksamen?

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tilltatt under eksamen.

Eksempler

- Egne notater

- Alle gjeldende lover, forskrifter, normer og regler som:

  • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (El-tilsynsloven)
  • Forskrift om systematisk helse, miljø, - og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektrisk utstyr (fek)
  • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse)
  • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef)
  • Relevante normer

- Tegne og skrivesaker. Det skal brukes penn, ikke blyant.

- Kalkulator

Tillatelse til å bruke andre hjelpemidler enn nevnt ovenfor krever forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator. Dette må søkes om før hver prøve.