Faglig ansvarlig for offentlig tilsyn

Her finner du både informasjon, retningslinjer og søknadsskjema til "Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn"

Hva er prøven for faglig ansvarlig for offentlig kontroll?

Faglig ansvarlig prøven er for de som i henhold til § 10 i faglig ansvarlig for offentlig kontroll forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) skal være faglig ansvarlig for offentlig kontroll.

Alle som har bestått Elektroinstallatørprøven er kvalifisert til å avlegge denne prøven. Prøven er nettbasert og kan avlegges på fem forskjellige steder i landet.

Praktisk informasjon

I henhold § 10 i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) skal den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg oppfylle vilkårene i første ledd og § 7 annet ledd. Dette innebærer at person som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg må ha bestått Elektroinstallatørprøven. DSB vil ved endring av fek kreve at faglig ansvarlig for offentlig tilsyn skal ha bestått en tilleggsprøve for person som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg før man kan tre inn i rollen som faglig ansvarlig.

Tilleggsprøven

Tilleggsprøven for person som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg er en nettbasert prøve som består av 100 spørsmål som skal besvares innenfor rammen av to timer. Prøven anses som bestått når minst 75 % av spørsmålene er riktig besvart. Prøven består av kategorier som omfatter følgende:

Kategori 1: Forvaltning og normer
Kategori 2: Internkontroll m.v.
Kategori 3: Fdle og instruks for DLE
Kategori 4: Elsikkerhetsregelverket
Kategori 5: Kompetanse

Du får 20 spørsmål fra hver kategori og summen av riktige svar skal være minst 75 % for å oppnå bestått resultat.

Pris for prøven

Prøven koster 6.560,- kr + mva pr. forsøk og fakturering skjer i etterkant.

Dette må du vite
  • På prøvestedene blir det stilt egen PC til rådighet med nettilknytning. Egen PC tillates ikke benyttet.
  • Før du kan ta prøven må du være godkjent og ha returnert påmeldingsskjemaet. Først da kan du bestille tid på ønsket prøvested.
  • Ved ikke bestått resultat kan du gjøre et forsøk til dersom det passer for prøvestedet.
  • Prøvebevis for bestått resultat blir utstedt og sendt i posten så snart prøvegebyret er betalt.
Her kan du ta prøven for faglig ansvarlig

Prøven administreres av Fornybar Norge på alle steder.

Oslo

Fornybar Norge
Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27
0307 Oslo

Kontaktpersoner: 
Thor Egil Johansen, telefon: 99571130,
Sissel Baastrup, telefon: 977297398,

Kristiansand

DSB, Region Sør-Norge
Vestre Strandgate 55
4612 kristiansand S

Kontaktpersoner:
Trond Larsen, telefon: 99452887,
Wenche R. Haraldstad, telefon: 38123400,  

Bergen

DSB, Region Vest-Norge
Øvre Dreggsallmenningen 6
5003 Bergen

Kontaktpersoner:
Petter Hole, telefon 41145711,
Kari Ann Bondehagen, telefon: 55306960,

Trondheim

DSB, Region Midt-Norge
Sorgenfriveien 11
7011 Trondheim


Kontaktpersoner:
Geir Håkon Reitan , telefon: 73538552,
Vibeke Brown Engstad, telefon: 73538550,

Harstad

DSB, Region Nord-Norge
Seljestadveien 11, 2. etasje
9406 Harstad

Kontaktpersoner: 
Berit Lind, telefon: 77000750,  
Marianne Brattbakk, telefon 99499498,