Eksamen 22. oktober 2014

Denne prøven tok for seg verksted, jording, betjening, sluttkontroll, heis, strømgjennomgang, kompetanse, utenlandsk arbeidskraft og innleie.