Eksamen 22. mars 2017

Denne prøven tok for seg fra IT til TN-nett, havari som følge av jordfeil, jordfeilbryter lading elbil, luftstikkledning, strømgjennomgang, skifte av trafo i nettstasjon, fek og serielysbue.