Eksamen 21. oktober 2015

Denne prøven tok for seg  campingområde, veilysanlegg, ferdighus, lærling, ufaglærte, strømgjennomgang, avvik internkontroll, sakkyndig betjening og skifte av effektbryter.