Eksamen 13. april 2016

Denne prøven tok for seg ventilasjonsanlegg, kvalifikasjonskrav, dokumentasjon, lys og stikk i heissjakt, valg av transformator, strømgjennomgang, faglig ansvarlig, nettstasjon og fse.