Elektroinstallatorproven

Innhold

Søknadsskjema for faglig ansvarlig for elektriske anlegg fek § 7

For å kunne få sine kvalifikasjoner vurdert skal skjema "Søknad om å avlegge prøven for faglig ansvarlig for elektriske anlegg fek § 7" være utfylt og oversendt prøveadministrasjonen i undertegnet stand.

I tillegg til søknadsskjemaet skal det vedlegges dokumentasjon som viser praktisk og teoretisk utdanning (vitnemål, fagbrev, praksisattester m.v.).

De formelle utdanningskravene er gitt i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). I dokumentet "Rammeverk om Elektroinstallatørprøven" er kravene gjengitt.

Søknaden sendes til Prøveseksjonen

Søknaden sender du på e-post til Bjørnar Brattbakk, bbr@energinorge.no , Thor Egil Johansen, tej@energinorge.no eller til Sigrunn Brendemo, smb@energinorge.no

Søknaden kan også sendes i posten til:
Energi Norge AS,
Prøvesekjsonen
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo


Godkjenningsordning for faglig ansvarlig administreres av Energi Norge AS.