Søknadsskjema for faglig ansvarlig for elektriske anlegg fek § 7

For å kunne få sine kvalifikasjoner vurdert skal skjema "Søknad om å avlegge prøven for faglig ansvarlig for elektriske anlegg fek § 7" være utfylt og oversendt prøveadministrasjonen i undertegnet stand.

I tillegg til søknadsskjemaet skal det vedlegges dokumentasjon som viser praktisk og teoretisk utdanning (vitnemål, fagbrev, praksisattester m.v.).

De formelle utdanningskravene er gitt i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). I dokumentet "Rammeverk om Elektroinstallatørprøven" er kravene gjengitt.

Søknaden sendes til Prøveseksjonen

Søknaden sender du på e-post til Thor Egil Johansen, tej@energinorge.no eller til Sissel Baastrup, sissel.baastrup@energinorge.no

Søknaden kan også sendes i posten til:
Energi Norge AS,
Prøvesekjsonen
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo

Godkjenningsordning for faglig ansvarlig administreres av Energi Norge AS.

Ved avleggelse av Elektroinstallatørprøven er det en del forskrifter og normer som er mer sentrale enn andre. Vi tilbyr en pakke som inneholder de viktigste publikasjonene du trenger for å gjennomføre prøven. Den kan bestilles i Energi Norges nettbutikk