Elektroinstallatorproven

Innhold

Søknadskjema faglig ansvarlig for offentlig tilsyn

Søknaden sendes til Prøveseksjonen

Søknaden sender du på e-post til Bjørnar Brattbakk, bbr@energinorge.no , Thor Egil Joansen, tej@energinorge.no eller til Sigrunn Brendemo, smb@energinorge.no

Søknaden kan også sendes i posten til:
Energi Norge AS,
Prøvesekjsonen
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo