Søknadskjema faglig ansvarlig for offentlig tilsyn

Søknaden sendes til Prøveseksjonen

Søknaden sender du på e-post til Thor Egil Joansen, tej@energinorge.no eller til Sissel Baastrup, sissel.baastrup@energinorge.no

Søknaden kan også sendes i posten til:
Energi Norge AS,
Prøvesekjsonen
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo