Elektroinstallatorproven

Innhold

Søknadskjema fagansvarlig for offentlig kontroll

Søknaden sendes til Prøveseksjonen

Søknaden sender du på e-post til Bjørnar Brattbakk, bbr@energinorge.no eller på e-post til Sigrunn Brendemo, smb@energinorge.no

Søknaden kan også sendes i posten til:
Energi Norge AS,
Prøvesekjsonen
Postboks 7184 Majorstuen,
0307 Oslo