Elektroinstallatorproven

Innhold

Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn

Her finner du både informasjon, retningslinjer og søknadsskjema til "Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn"

Hva er prøven for faglig ansvarlig for offentlig kontroll?

Prøven er en prøve de som i henhold til § 10 i faglig ansvarlig for offentlig kontroll forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) skal være faglig ansvarlig for offentlig kontroll.

Alle som har bestått Elektroinstallatørprøven er kvalifisert til å avlegge denne prøven. Prøven er nettbasert og kan avlegges på fem forskjellige steder i landet.

Praktisk informasjon

I henhold § 10 i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) skal den som har det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg oppfylle vilkårene i første ledd og § 7 annet ledd. Dette innebærer at person som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg må ha bestått Elektroinstallatørprøven. DSB vil ved endring av fek kreve at faglig ansvarlig for offentlig tilsyn skal ha bestått en tilleggsprøve for person som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg før man kan tre inn i rollen som faglig ansvarlig.

Tilleggsprøven for person som skal ha det faglige ansvaret for offentlig tilsyn med elektriske anlegg er en nettbasert prøve som består av 100 spørsmål som skal besvares innenfor rammen av to timer. Prøven anses som bestått når minst 75 % av spørsmålene er riktig besvart. Prøven består av kategorier som omfatter følgende:

  • Kategori 1: Forvaltning og normer
  • Kategori 2: Internkontroll m.v.
  • Kategori 3: Fdle og instruks for DLE
  • Kategori 4: Elsikkerhetsregelverket
  • Kategori 5: Kompetanse

Du får 20 spørsmål fra hver kategori og summen av riktige svar skal være minst 75 % for å oppnå bestått resultat.

Kvalifikasjonskravet for å kunne ta Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn er bestått Elektroinstallatørprøve.

Søknadsskjema finner du nederst på denne siden eller ved henvendelse til Energi Norge AS:
bbr@energinorge.no eller smb@energinnorge.no

Prøven koster 6.250,- kr + mva pr. forsøk og fakturering skjer i etterkant.
På prøvestedene blir det stilt egen PC til rådighet med nettilknytning. Egen PC tillates ikke benyttet. Før du kan ta prøven må du være godkjent og ha returnert påmeldingsskjemaet. Først da kan du bestille tid på ønsket prøvested. Ved ikke bestått resultat kan du gjøre et forsøk til dersom det passer for prøvestedet. Prøvebevis for bestått resultat blir utstedt og sendt i posten så snart prøvegebyret er betalt.
Prøven administreres av Energi Norge AS og kan gjennomføres på følgende steder:

Energi Norge AS
Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27
Oslo
Kontaktpersoner: 
Bjørnar Brattbakk, 91609238,  bbr@energinorge.no
Sigrunn Brendemo, 92202118, smb@energinorge.no

DSB, Region Sør-Norge
Gyldenløvsgate 2B
Kristiansand
Kontaktpersoner:
Trond Larsen, 99452887, trond.liestol.larsen@dsb.no
Wenche R. Haraldstad, 38123400,  wenche.haraldstad@dsb.no

DSB, Region Vest-Norge
Bradbenken 1
Bergen
Kontaktpersoner:
Paul Hermansen, 47468727, paul.hermansen@dsb.no
Kari Ann Bondehagen, 55306960, kari.bondehagen@dsb.no

DSB, Region Midt-Norge
Prinsensgate 39
Trondheim
Kontaktpersoner:
Oddbjørn Jamtøy, 97419100, oddbjorn.jamtoy@dsb.no
Vibeke Brown Engstad, 73538550, vibeke.engstad@dsb.no

DSB, Region Nord-Norge
Håkons gate 4
Harstad
Kontaktpersoner:
Gunnar Langmo, 91794654, gunnar.langmo@dsb.no
Berit Lind, 77000750, berit.lind@dsb.no