Elektroinstallatorproven

Innhold

Hva har en faglig ansvarlig ansvar for i bedriften?

Rutiner og oppgaver en faglig ansvarlig har direkte ansvar for i virksomheten:

  • Kartlegging av kompetanse i foretaket, samt plan og gjennomføring av nødvendig kompetanseheving
  • Bruk av lærlinger til arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder rutine for utpeking av veileder/mentor
  • Bruk av ufaglærte til arbeid knyttet til elektriske anlegg, herunder rutine for utpeking av veileder/mentor
  • Sikre at foretaket benytter kvalifisert personell til de enkelte arbeidsoppdrag
  • Sikre at de ansatte har tilgang på nødvendig verktøy, verneutstyr og lignende
  • Sørge for at det utarbeides rutine for valg av arbeidsmetode på arbeidsstedet (fse)
  • Sørge for at det utarbeides rutine for utpeking av LFS/AFA
  • Sikker jobbanalyse (SJA) på arbeidsstedet
  • Gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering knyttet til personsikkerhet for hvert oppdrag