Elektroinstallatorproven

Innhold

Sensuren for Elektroinstallatørprøven har falt

Sensuren for Elektroinstallatørprøven har falt og resultatet bestått/ikke bestått publiseres i vedlagte tabell

Sensuren for Elektroinstallatørprøven har falt og resultatet bestått/ikke bestått publiseres i vedlagte tabell.

Resultat Vår 2021.pdf