Elektroinstallatorproven

Innhold

Søknadsskjema

Foto: Mann sitter og smiler foran en PC på et kontor.

Foto: Bruce Mars

Søknad for avleggelse av prøven - for faglig ledere for elektriske anlegg fek § 7

For å kunne få sine kvalifikasjoner vurdert skal skjema "Søknad om å avlegge prøven for faglige ledere for elektriske anlegg fek § 7" være utfylt og oversendt prøveadministrasjonen i undertegnet stand. I tillegg til søknadsskjemaet skal det vedlegges dokumentasjon som viser praktisk og teoretisk utdanning (vitnemål, fagbrev, praksisattester m.v.).

De formelle utdanningskravene er gitt i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK). I dokumentet "Rammeverk om Elektroinstallatørprøven" er kravene gjengitt.

Godkjenningsordning for faglig ansvarlig administreres av Energi Norge AS.